جمعه 1400/7/2 - 47 : 16

صفحه ویژه امام جمعه شهر هرسين - استان کرمانشاه

معرفی امام جمعه
حسین اجرایی
حسین اجرایی
امام جمعه شهر: هرسين
استان : کرمانشاه
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
استان کرمانشاه شهرستان هرسین خیابان فرمانداری دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
08345124552
شماره فاکس:
08345128526
نشانی پایگاه اینترنتی:
سامانه پیام کوتاه:
100001920
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/6/26
امام جمعه هرسین :دولت گام های خوبی را برداشته که قابل تقدیر است، با هدف تقویت اعتماد عمومی
امام جمعه هرسین :دولت گام های خوبی را برداشته که قابل تقدیر است، با هدف تقویت اعتماد عمومی
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه