چهارشنبه 1400/8/5 - 38 : 13

صفحه ویژه امام جمعه شهر كنگاور - استان کرمانشاه

معرفی امام جمعه
علی‌محمد لروند
علی‌محمد لروند
امام جمعه شهر: كنگاور
استان : کرمانشاه
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
کنگاور فرهنگیان شهرک سپاه
تلفن دفتر امام جمعه:
۰۹۱۲۲۵۱۴۸۵۲
شماره فاکس:
08348232333
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1400/6/12
سفرهای رئیس جمهور مردمی به صورت سرزده از خوزستان وسیستان یاد اور روزهای اول انقلاب است که موجی از امید رادر دل مردم ایجاد نموده است
سفرهای رئیس جمهور مردمی به صورت سرزده از خوزستان وسیستان یاد اور روزهای اول انقلاب است که موجی از امید رادر دل مردم ایجاد نموده است
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه